WMB-min.png

PBI WMB

PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz

NIP 8641949162
KRS 0000414607
BDO 000004634

Zarząd Spółki:
Bartłomiej Kotwica - Prezes Zarządu