Lipowica3.jpg

PPMD Rzeszów

PBI PPMD produkuje kruszywa w stokowej kopalni Lipowica na Podkarpaciu.

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Sp. z o.o.
ul. Królewska 3A
35-301 Rzeszów

NIP 8133305174
KRS 0000155586
BDO 000053440

Zarząd Spółki:

Piotr Majkut - Prezes Zarządu