26 kwietnia 2024 roku na Politechnice Lubelskiej odbyło się
inspirujące spotkanie ze studentami pod hasłem „Buduj z nami swoją drogę
zawodową i wzmacniaj fundamenty kariery”. Spotkanie miało miejsce w auli
uczelni, gdzie przyszli specjaliści mogli porozmawiać bezpośrednio z
przedstawicielami firmy PBI Infrastruktura S.A. wchodzącej w skład Grupy
PBI i dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju w firmie. Studenci
mieli okazję posłuchać o perspektywach zawodowych w naszej firmie, o jej
celach i realizacjach, a także o tym, jak ważną rolę w działaniach Grupy
PBI odgrywa każdy pracownik.

Dziękujemy wszystkim studentom za przybycie i aktywne uczestnictwo w
spotkaniu.