Sulagra

Sulagra zajmuje się sprzedażą gamy nawozów produkowanych przez Grupę PBI opartych na naturalnej siarce elementarnej pochodzącej z polskich złóż, eksploatowanych w Kopalni Basznia II, oraz na własnych złożach dolomitu wydobywanych w zakładach zlokalizowanych u podnóża Gór Świętokrzyskich.

Sulgara_motyw

Jesteśmy producentem najwyższej jakości nawozów

Lokalizacje naszych kopalni

Kapalnia Siarki Basznia II

Jako jedna z dwóch czynnych kopalni siarki na świecie,Basznia II wykorzystuje metodę podziemnego wytopu. Dzięki tej technologii nie tylko zapewniamy efektywną i zrównoważoną eksploatację zasobów, ale również gwarantujemy wysoką jakość i czystość siarki.

Kopalnia Budy

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu i wapienia dewońskiego.

Na terenie kopalni Budy znajduje się laboratorium technologiczne PBI Technologie, wytwórnia mas bitumicznych PBI WMB i baza logistyczna PBI Logistyka.

Kopalnia Janczyce

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

Kopalnia Wszachów

Wydobycie i przeróbka najwyższej jakości złoża dolomitu dewońskiego.

W ofercie kopalni znajduje się naturalne wapno nawozowe zawierające magnez.

Sulagra Sp. z o.o.

Adres: Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
NIP:  8641966373
KRS: 0001069535

Zarząd Spółki:

Przemysław Bokwa – Prezes Zarządu