W Grupie PBI stawiamy na rozwój! Dlatego wykorzystujemy każdą okazję, by pozyskać cenną, specjalistyczną wiedzę.
W minionym tygodniu spółka PBI Technologie zorganizowała szkolenie z zakresu badań kruszyw, skierowane do pracowników Działu Handlowego, Grupy PBI, Biura Obsługi Klienta oraz zespołu PBI Technologie.
Wydarzenie miało miejsce w Sandomierzu, gdzie 36 uczestników – 1 marca wzięło udział w części teoretycznej. Cześć praktyczna odbyła się z kolei 4 i 5 marca w laboratorium.
Podczas szkolenia, uczestnicy zgłębili wiedzę na temat charakterystyki skał magmowych, osadowych i metamorficznych, procesu wydobycia i produkcji kruszyw. Omówione także zostały kwestie związane z Zakładową Kontrolą Produkcji, wystawianiem Deklaracji Właściwości Użytkowych i znakowaniem wyrobów (CE).
Część teoretyczna i praktyczna pozwoliła uczestnikom zaznajomić się z metodami poboru próbek, a także przeprowadzić badania geometryczne, fizyczne, mechaniczne i chemiczne, w tym reaktywność alkaliczną kruszyw. Uczestnicy mieli także okazję własnoręcznie wykonać krótkie etapy poszczególnych badań, co pozwoliło zrozumieć charakter pracy laboranta.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w naszym szkoleniu. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza będzie cennym wsparciem w codziennej pracy.