15-16, 17-18, 22-23 kwietnia 2024 to istotne daty w kalendarzu działań Grupy PBI. W tym czasie miał miejsce cykl szkoleń podnoszących kompetencje menedżerskie naszych dyrektorów i kierowników działów. Celem tego działania było doskonalenie umiejętności przywódczych, zrozumienie różnych stylów komunikacji i opanowanie osobistych technik komunikacyjnych. Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych trenerów z firmy Together Consulting Sp. z o.o.

Podczas szkolenia omówiono kluczowe aspekty zarządzania zespołami zróżnicowanymi pokoleniowo i rozwijania komunikacji. Uczestnicy analizowali swoje style zarządzania i uczyli się technik komunikacyjnych, takich jak feedback i aktywne słuchanie. Szczególnie ważnym elementem programu szkolenia było zrozumienie różnic osobowościowych i pokoleniowych, przy użyciu specjalnych narzędzi diagnostycznych. Szkolenie zakończyło się interaktywną grą komunikacyjną, która pomogła wzmocnić współpracę w zespole.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i przyczynienie się do sukcesu tych szkoleń. Kontynuujmy wspólny rozwój i sprawmy, by Grupa PBI była wzorem dobrego leadershipu!