Spółka Grupa PBI jako organizacja dostrzegająca istotę zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, dołączyła do największej na świecie inicjatywy biznesu – United Nations Global Compact.

Ta międzynarodowa organizacja angażuje się w działania dotyczące istotnych zagadnień zrównoważonego rozwoju. Nasze uczestnictwo w UNGC otwiera wiele możliwości i pozwala nam korzystać z nowych narzędzi działania. Dzięki przystaniu będzie możliwe korzystanie z doświadczenia innych organizacji w zakresie aktywności na polu zrównoważonego rozwoju. Otwiera to również drzwi do inspiracji oraz dostępu do rzetelnej wiedzy tematycznej.

Warto podkreślić, że od chwili powstania inicjatywy w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, UN Global Compact prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Idee i cele tej inicjatywy są bardzo bliskie Grupie PBI, na które od lat firma kładzie szczególny nacisk. Aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz poszerzania wiedzy związanej ze zrównoważonym rozwojem, pragniemy monitorować bieżące tendencje i postępy w realizacji celów, jakie przed sobą postawiliśmy. Dewaluacja i kolejne działania przynoszą nowe pomysły i podsuwają nowe rozwiązania. Priorytetem dla nas jest zapewnienie pracownikom dostępu do wiedzy oraz umożliwienie podnoszenia świadomości na ten temat. Istotne jest dla nas także stworzenie płaszczyzny do podejmowania aktywności oraz współpracy biznesu z interesariuszami z organizacji pozarządowych, środowisk akademickich czy lokalnych społeczności. Te wszystkie działania podejmowane są w celu wymiany najlepszych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań.

Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze uczestnictwo w United Nations Global Compact nie tylko nobilituje naszą działalność, ale także stanowi motywację do aktywnego udziału w tej strukturze. Śledzenie nowych trendów oraz korzystanie z sprawdzonych rozwiązań przez tę organizację to istotny krok w realizacji założeń Grupy PBI w obszarze zrównoważonego rozwoju.
Z satysfakcją będziemy dzielić się z Państwem nowymi koncepcjami, działaniami oraz realizacjami w tym obszarze.