Jakub Bujnowicz
Koordynator ds. robót wiertniczo-strzałowych
tel.: 698 614 052

jakub.bujnowicz@grupapbi.eu