EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH
Górnictwo jest jednym z najważniejszych sektorów produkcyjnych dla zaspokojenia zapotrzebowania społeczeństwa na surowce. Sektor górniczy wnosi bezpośredni wkład w gospodarkę, ale także w inne sektory, takie jak produkcja. Przyspiesza również rozwój regionalny. Dlatego kraje, które efektywnie wykorzystują swoje zasoby naturalne, mają silną pozycję gospodarczą. Usługi górnicze odgrywają ważną rolę w kształtowaniu polityki rozwoju gospodarczego i społecznego. Nasza firma świadczy wiele usług w zakresie eksploatacji, pomiarów, badań i analiz górniczych dzięki silnej infrastrukturze technologicznej oraz wyszkolonym i doświadczonym specjalistom. Przestrzegamy obowiązujących przepisów, norm i uznanych na świecie metod, zapewniając jakość, szybkość, perfekcję i niezawodność.
USŁUGI GÓRNICZE

Realizujemy kompleksowe zadania związane z przygotowaniem złóż do eksploatacji, usługami górniczymi oraz produkcją kruszyw budowlanych. Jesteśmy firmą działającą od wielu lat w branży górnictwa odkrywkowego i powierzchniowego, wykonujemy specjalistyczne zadania począwszy od zdjęcia warstw nadkładu, urabiania złóż przy użyciu sprzętu wiertniczego i materiałów wybuchowych, transportu urobku przy użyciu wozideł technologicznych, po produkcję kruszyw w zakładach mobilnych i stacjonarnych.

Wiedza, doświadczenie i najnowocześniejszy ciężki sprzęt dźwigowy i transportowy Grupy PBI umożliwiają optymalizację harmonogramów, wydajność i bezpieczeństwo w branży kruszyw. Korzystamy zawsze z nowoczesnego i na bieżąco konserwowanego sprzętu, który gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo naszych codziennych działań czy minimalizację wpływu na środowisko, ale także produkcję najwyższej jakości kruszyw, spełniających wymagające normy branży budowlanej. Nasze usługi świadczymy przede wszystkim w ramach grupy kapitałowej, ale jesteśmy również otwarci na współpracę z Klientami zewnętrznymi.

EKSPLOATACJA ZŁÓŻ KOPALNIANYCH

Mamy długą i udaną praktykę w realizacji projektów górniczych. Nasza podstawowa wartość to wysoka jakość, wydajność i skuteczność. Proces wydobycia złóż rozpoczyna się od badania ich stanu, a kończy na doborze odpowiedniego systemu maszynowego, dopasowanego do transportowanego materiału. Ponadto przywiązujemy też dużą wagę do ochrony środowiska i dokładamy wielu starań, aby zminimalizować negatywny wpływ na istniejące ekosystemy.

Naszym celem jest wprowadzanie innowacji i opracowywanie lepszych rozwiązań dla transportu ciężkiego. Jest to również zgodne z oczekiwaniami naszych Klientów, którzy poszukują bezpieczniejszych i bardziej efektywnych sposobów budowy i eksploatacji swoich kopalń. Ma to obecnie miejsce na coraz większą skalę i pod coraz większą presją związaną z koniecznością skracania terminów. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rozbudowanej i zróżnicowanej flocie sprzętowej możemy skutecznie optymalizować czas wykonywanych prac.

OBSŁUGA WYDOBYCIA I PRODUKCJA KRUSZYW

Niezależnie od bieżącej produkcji zajmujemy się również rozładunkiem, magazynowaniem i przeładunkiem pojazdów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w wydobyciu i produkcji kruszyw zawsze możemy doradzić Klientom najbardziej efektywne metody pracy i najodpowiedniejsze środki transportu, tak aby towar dotarł do odbiorcy jak najszybciej i z zachowaniem wszelkich wymogów jakościowych. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i staramy się sprostać nawet najbardziej ambitnym zadaniom.

OBSŁUGA WYDOBYCIA I PRODUKCJA KRUSZYW

Niezależnie od bieżącej produkcji zajmujemy się również rozładunkiem, magazynowaniem i przeładunkiem pojazdów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w wydobyciu i produkcji kruszyw zawsze możemy doradzić Klientom najbardziej efektywne metody pracy i najodpowiedniejsze środki transportu, tak aby towar dotarł do odbiorcy jak najszybciej i z zachowaniem wszelkich wymogów jakościowych. Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i staramy się sprostać nawet najbardziej ambitnym zadaniom.

Galeria

Powiązana spółka

DCIM100MEDIADJI_0261.JPG

PBI Mining Services

PBI Mining Services świadczy usługi z zakresu eksploatacji, pomiarów, badań i analiz górniczych, opierając się na solidnej infrastrukturze technologicznej oraz zespole wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Przestrzegamy obowiązujących norm, przepisów oraz stosujemy uznane na całym świecie metody, co gwarantuje wysoką jakość, sprawność, perfekcję i niezawodność usług.