Kopalnie Dolomitu

Kopalnie Dolomitu eksploatują trzy kopalnie odkrywkowe: Budy, Janczyce i Wymysłów. W tych zakładach produkowane są kruszywa oraz nawozy Grupy PBI. Ich działalność ma kluczowe znaczenie dla sektora budownictwa, dostarczając surowce niezbędne do różnorodnych projektów budowlanych. 

Kamieniołomy Świętokrzyskie

Działalność Kamieniołomów Świętokrzyskich stanowi integralną część Grupy PBI, której celem jest dostarczanie klientom najwyższej jakości kruszyw do zastosowań w budownictwie i rolnictwie. Odkrywkowa kopalnia Wszachów stanowi stabilne i niezawodne źródło surowców dla różnorodnych sektorów gospodarki.

PPMD Rzeszów

Spółka PPMD, mająca siedzibę w Rzeszowie, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości kruszyw pochodzących z kopalni Lipowica na Podkarpaciu. Kopalnia ta wydobywa i przerabia złoża piaskowca cergowskiego, co pozwala na dostarczanie surowca o najwyższej jakości.

PBI Infrastruktura

PBI Infrastruktura to dynamicznie rozwijająca się spółka specjalizująca się w budowie, modernizacji oraz remoncie dróg, przekraczającą 500 kilometrów dróg rocznie. Spółka opiera się na nowoczesnych technologiach, własnym potencjale surowcowym i sprzętowym, co pozwala na kompleksową realizację projektów infrastrukturalnych, od lokalnych dróg po największe arterie komunikacyjne w Polsce południowo wschodniej.

Grupa PBI

Grupa PBI jest spółką - matką wszystkich podmiotów wchodzących w skład holdingu właścicielskiego. W podpisanej przez zarządy umowy o współpracy, zadeklarowano partnerską współpracę na rzecz wzajemnego rozwoju biznesowego.

PBI Beton

PBI Beton to firma specjalizująca się w produkcji najwyższej jakości mieszanek betonowych, wykorzystując najnowsze technologie oraz wysokogatunkowe surowce. Wśród tych surowców znajdują się kruszywa dolomitowe i wapienne, pochodzące z kopalni należących do Grupy PBI. Dzięki temu połączeniu innowacyjnych metod produkcyjnych z doskonałej jakości surowcami, PBI Beton zapewnia swoim klientom produkty spełniające najwyższe standardy jakościowe.

 

PBI WMB

PBI WMB specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości mieszanek mineralno-asfaltowych. Spółka działa głównie na terenach województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, posiadając trzy nowoczesne wytwórnie mas bitumicznych. Roczna produkcja przekracza 500 tysięcy ton mieszanek mineralno-asfaltowych.


PBI Sprzęt

Spółka PBI Sprzęt oferuje kompleksowe usługi oraz wynajem wysokiej jakości sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia różnorodnych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej. Spółka dysponuje nowoczesnym i zróżnicowanym parkiem maszynowym, który jest regularnie serwisowany i gotowy do różnego rodzaju prac drogowych.

PBI Kruszywa

PBI Kruszywa świadczy usługi z zakresu eksploatacji, pomiarów, badań i analiz górniczych, opierając się na solidnej infrastrukturze technologicznej oraz zespole wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Przestrzegamy obowiązujących norm, przepisów oraz stosujemy uznane na całym świecie metody, co gwarantuje wysoką jakość, sprawność, perfekcję i niezawodność usług.

PBI Logistyka

PBI Logistyka oferuje usługi transportu drogowego, obejmując zarówno dostawy towarów sypkich, jak i prefabrykatów betonowych. Dzięki bogatej flocie pojazdów oraz doświadczeniu, firma jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom transportowym.

Polska Siarka

Spółka Polska Siarka specjalizuje się w wydobyciu najwyższej jakości siarki rodzimej w Baszni Dolnej na podkarpaciu. Dzięki wydobyciu siarki o czystością na poziomie 99,98 procent, możliwe jest jej wykorzystanie w różnorodnych sektorach przemysłu.

PBI Technologie

PBI Technologie specjalizuje się w badaniach materiałów i wyrobów budowlanych. Dysponuje własnymi laboratoriami, w których przeprowadza kompleksowe analizy, skupiając się na budownictwie drogowym. Badania obejmują wszystkie etapy realizacji budowy, począwszy od badania podłoża gruntowego, przez analizy robót ziemnych, aż po ocenę różnorodnych mieszanek i materiałów.

PBI Energia

PBI Energia zajmuje się optymalizacją zużycia energii w ramach Grupy PBI, produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz poszukiwaniem i realizowaniem projektów OZE.

PBI Nieruchomości

PBI Nieruchomości to spółka, która specjalizuje się w realizacji inwestycji kubaturowych. Bogate doświadczenia zdobyte w różnych sektorach działalności Grupy PBI spółka przekłada na kolejny sektor budownictwa.

Sulagra

Sulagra to spółka handlowa zajmująca się sprzedażą wysokiej jakości nawozów, które są produkowane przez spółki Grupy PBI. Oferta skupia się głównie na nawozach na bazie siarki rodzimej, która jest ich kluczowym składnikiem oraz na nawozach wapniowych.