kodeks etyki.png [509.44 KB]Jesteśmy grupą kapitałową polskich firm rodzinnych, mamy blisko 100 lat doświadczenia. Zajmujemy się wydobyciem i produkcją kruszyw, budową dróg, produkcją betonu, kostki brukowej, prefabrykatów i mieszanek mineralno-asfaltowych, wydobyciem siarki, świadczymy usługi transportowe i dedykowane branży górniczej. Dostarczając pełen łańcuch wartości: od bazy materiałowej poprzez produkcję, usługi, transport i badania laboratoryjne po gotową do odbioru infrastrukturę drogową, łączymy wieloletnią tradycję górniczą ze wszystkimi gałęziami branży budowlanej i nowoczesnym zarządzaniem multimedialną korporacją. Pracujemy w 15 lokalizacjach województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Zatrudniamy ponad 1000 osób.

Jako Grupa PBI  zobowiązujemy się do utrzymywania i promowania standardów uczciwości biznesowej. Jednym z integralnych elementów wdrożonej w Grupie Polityki Antykorupcyjnej jest POLITYKA PREZENTOWA. W swojej codziennej działalności Grupa PBI dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać zasad etyki i transparentności biznesu.

stopkagrupa.gif [4.29 KB]Jesteśmy organizacją zaangażowaną w utrzymanie zrównoważonego biznesu. Cenimy długoterminową współpracę, pozytywne relacje i wzajemny rozwój, działając również na rzecz odpowiedzialności społecznej w obszarach poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji. Zrównoważony rozwój zaczyna się od ustalenia wartości, którymi kieruje się Grupa PBI i które zostały opisane w naszych głównych zasadach i podejściu do prowadzenia biznesu. Podobnej optyki oczekujemy od naszych Partnerów Biznesowych.