212 ha

całkowitej powierzchni wydobycia

5 kopalni

wydobycia dolomitu, wapieni, piaskowca

1300

łącznie zatrudnionych pracowników

500.000 ton

rocznej produkcji mieszanek mineralno-asfaltowyuch

14 mln ton

wydobycia kruszyw każdego roku

250.000 m³

produkcji betonu towarowego rocznie

1.200.000 m²

rocznie wyprodukowanej kostki brukowej

500 km

rocznie wyremontowanych i wybudowanych dróg

50.000 ton

rekordowego dziennego wydobycia

AKTUALNOŚCI